Dashboard
Farmet
Zpracování půdy, setí
Společnost Farmet a.s. je od r. 1992 dynamicky se rozvíjející českou společností zabývající se vývojem, výrobou, prodejem a servisem zemědělských strojů na zpracování půdy, setí a technologií na zpracování olejnin, rostlinných olejů a výrobu krmiv. Farmet je značkou výrobků vysoké kvality, vysoké užitné hodnoty a výrobků s unikátním technickým řešením.
Více