Dashboard
Bellon
Specialista na sečení
Sběr pícnin začíná sečením. Nabízíme žací stroje od reno¬mované italské společnosti BELLON, která se již 30 let specializuje pouze na tuto pracovní operaci. Žací stroje vyváží do celého světa. Několik zná¬mých výrobců je od společnosti BELLON rovněž odebírá a prodává pod svým jménem. BELLON nabízí široký sortiment vý¬konných strojů přizpůsobených na všechny typy povrchů a rostlin. Úspěšný je nejen díky vysoké kvalitě a neustálým inovacím, ale i díky tomu, že uznává a dodržuje tradiční hodnoty, jako jsou kvalita, efektivnost, spolehli-vost a úcta k zákazníkům.
Více