• 10. září 2020

Chovatelská výstava Aberdeen Angus Pěčín

Dne 27.8. 2020 jsme se aktivně zúčastnili Chovatelské výstavy Aberdeen Angus v Pěčíně u Trhových Svinů. Tato akce byla pořádána místo akce na Zemi Živitelce 2020 na farmě rodiny Lepšových. Počasí se vydařilo, všem oceněným gratulujeme a doufáme, že se z této akce uspořádané v nelehké době stane tradiční setkání chovatelů a farmářů každý rok.

 Více 

  • 11. května 2020

Program PRV opět startuje

Dovolujeme si Vás informovat o nadcházejícím startu dotačních titulů PRV. Kde je možnost čerpání dotací pro zemědělce, sadaře, pěstitele zeleniny a chmele. Za zmínku stojí fakt, že v tomto kole PRV je možné čerpat dotaci zpětně od 12.3. 2020 na již vyfakturované technologie či stavby. Rádi bychom Vám nabídli své služby od vypracování nabídky až po finální proces podávání žádosti. Náš sortiment dovozce i autorizovaného prodejce strojů do ČR Vás jistě osloví. Neváhejt...

 Více 

  • 28. září 2019

Farmet Day v Horusicích

Přijměte pozvání na polní předvádění strojů Farmet v akci ! K prohlédnutí bude několik souprav strojů pro zpracování a přípravu půdy, secích strojů českého výrobce společnosti Farmet a.s., kterého je společnost Arrow Agri s.r.o. výhradním prodejcem v regionu.

 Více 

  • 8. září 2019

Země Živitelka 2019

Děkujeme všem návštěvníkům naší expozice na agrosalónu Země Živitelka v ČEských Budějovicích, která je již minulostí. Pro připomenutí našeho stánku si můžete prohlédnout několik fotografií.

 Více 

  • 11. září 2018

Země Živitelka 2018

Na tradičním zemědělském agrosalónu jsme nemohli chybět. Na volné ploše 108 jsme opět představili sortiment techniky nejen pro zemědělský sektor, ale i pro oblast lesnictví a komunálních služeb. Děkujeme za přízeň.

 Více